TIL TJENESTE - Haugetun Folkehøyskole

Til tjeneste

For deg som vil være miljøarbeider
img 1

Til Tjeneste-elevene er trygge medvandrere i skolemiljøet vårt. De er gira på fortellingene om Jesus. De forklarer hvorfor uka trenger både fokusert utfoldelse – og stilletid…

Faglig innhold

  • Får egne mentorer på Haugetun og våre samarbeidspartnere
  • Medvandrer i skolemiljøet
  • Deltar i bibelgrupper
  • Stort fokus på sjelesorg og diakoni.
  • Deltar på lederkurs sammen med skolens stipendiater
img
Til Tjeneste er for deg som ønsker et meningsfullt år hvor du får vokse i tro og tjeneste, ta del i andres tanker og liv, og erfare det å være et forbilde.
Maria Imingen
Mer info

Dersom du har en diakon-, ungdomsarbeider- eller disippelspire i deg, kan Til Tjeneste-linja være en spennende mulighet til å prøve dette ut.

Som elev på Til Tjeneste vil du få god veiledning internt og eksternt, oppfølgning og kompetanse på ledertrening, psykososialt arbeid og formidling av tro mellom unge mennesker.

Skoleåret byr på mange spennende møter i hverdagen, gjennom mange ulike aktiviteter og i inn- og utland. Linja har et internt fokus, men også et ekstern fokus ut i nærmiljøet.

Som Til Tjeneste elev får du anledning til å velge fritt en tilhørighet på en av skolens øvrige linjer. Du vil her i stor grad kunne følge undervisning og studieturer knyttet til denne linja som du har valgt.

Kanskje kan nettopp du være sentral i samarbeidet med skolens ansatte i å se, bevisstgjøre, utruste og kanskje finne frem til en kristen tro hos våre elever.

Tar du utfordringen?

TT-elever er ikke stipendiater ved skolen. Likevel har vi tydelig avtalte steder hvor «stipper» og TT’er kan samarbeide, planlegge og evaluere.

 

Pakkeliste
  • Bibelen.
  • Aktuell litteratur/podkaster/etc.
Pris

Det koster 77 000,- å gå på TT-linja.

Prisen inkluderer:

  • Innmeldingspenger for å sikre deg plassen din.
  • Dobbeltrom uten bad/dusj*
  • Mat (4 måltider/dag).

Lån/stipend fra Lånekassen er på totalt 137 907,- kr.

* Du kan ønske deg et annet rom dersom du f.eks ønsker deg bad/dusj på rommet eller enkeltrom. Det medfører ekstra kostnader.

Alle linjeturer er selvfinansierte, noe som vil si at man får penger tilbake dersom totalprisen blir lavere enn det man har betalt inn til skolen. Dette betyr også at vi tar forbehold om økning av priser på linjeturer dersom endring i valutakurs, flypriser, priser på overnatting etc. skulle tilsi dette. Slike prisendringer har historisk vært sjeldne og vil i tilfelle bli kommunisert så raskt som mulig.