Innovasjon på fhs - Haugetun Folkehøyskole

1. Praktisk og eksperimentell læring

Folkehøgskoler legger stor vekt på praktisk og erfaringbasert læring fremfor tradisjonell klasseromsundervisning. Dette betyr at du som student får muligheten til å eksperimentere, utforske og utvikle innovative ideer i praksis, noe som er essensielt i studiet av innovasjon.

Vi samarbeider tett med UNGT ENTREPRENØRSKAP Østfold, og jobber med Studentbedrift gjennom skoleåret.

Vi har også godt samarbeid med nærliggende utdanningsinsitusjoner som jobber med innovasjon og markedsføring.

2. Personlig utvikling

Innovasjon handler ikke bare om nye produkter og tjenester, men også om personlig og kollektiv vekst. På en folkehøgskole får du muligheten til å utvikle dine personlige egenskaper som kreativitet, problemløsning og samarbeidsevner. Disse er alle viktige egenskaper i innovasjonsprosesser.

3. Uformelt læringsmiljø

Folkehøgskoler er kjent for sitt uformelle og inkluderende læringsmiljø. Dette skaper et trygt rom for å utforske og feile, noe som er avgjørende for å lære om og drive med innovasjon.

4. Tverrfaglighet

På folkehøgskoler møter du studenter med ulike interesser og bakgrunn. Dette miljøet stimulerer til innovative løsninger og ideer som kanskje ikke ville oppstått i mer homogene grupper.

5. Nettverksbygging

Å studere på folkehøgskole gir deg mulighet til å bygge nettverk med andre kreative og innovative mennesker. Dette nettverket kan være verdifullt i dine fremtidige kreative og profesjonelle prosjekter.
Vi bruker LinkedIn og jobber mye med både spissing av profil og selve nettverksbyggingen.

6. Inspirasjon fra omgivelsene

Vi ligger midt mellom de vakre byene Fredrikstad og Sarpsborg. I tillegg har vi kort vei til Hvaler. Naturen og omgivelsene kan gi en følelse av ro og inspirere til nye tanker og ideer. Gled deg til en vandring på svabergene på Hvaler eller på livlige brygga i Fredrikstad.

7. Ingen eksamenspress

Uten presset fra eksamen, karakterer og pensum kan studenter ved folkehøgskoler fokusere mer på læreprosessen og den personlige veksten. Dette er spesielt viktig i et felt som innovasjon, hvor prosessen ofte er like viktig som resultatet.

Å studere innovasjon på folkehøgskole kan således være en unik og verdifull erfaring som forbereder studenter på å tenke kreativt og handle innovativt i både personlige og profesjonelle sammenhenger.

LES MER OM INNOVASJONSLINJA

SØK NÅ

Bli. med oss på et kreativt og innovativt år!
IMG_7850 (1)