Opptak - Haugetun Folkehøyskole

Vi har løpende inntak som starter 1. februar, men det er lurt å søke før denne datoen. Det betyr at de første elevene får tilbud om plass denne datoen. Deretter fortsetter opptaket utover våren til skolen er full.

Vi tar kontakt med alle som sender søknad om skoleplass og forklarer videre saksgang. De som får tilbud om skoleplass, blir registrert som elev når innmeldingspenger er betalt og skolen mottar underskrevet opptakserklæring. Ved elevopptak gjelder angrefristen i henhold til angrerettloven kapittel 3.

 Som kriterier for tilbud om skoleplass vurderer vi følgende:

  • Aldersgrensen er 18 år.
  • Fravær og orden-/oppførselskarakterer fra tidligere skolegang.
  • Fotball og Sang Scene Studio har visse kvalifikasjonskrav. De kontakter også referansepersoner.
  • Inntak av elever med særskilt tilretteleggingsbehov gjøres ut fra skolens kapasitet og kompetanse.
  • Skolen vurderer den totale elevmassen og klassesammensetningen.
  • Tidspunkt for mottatt søknad kan være avgjørende.

Hovedregler

Et vellykket folkehøyskoleår forutsetter at den enkelte elev viser interesse, engasjement, og har en adferd som er til det beste for miljø og fellesskap. Det er obligatorisk frammøte til alle samlinger, undervisningstimer, internatplikter og enkelte andre arrangementer i skolens regi. Det er ikke tillatt å bruke, være påvirket av eller oppbevare alkohol, narkotiske stoffer eller andre rusmidler på skolen eller under arrangement i skolens regi.