Priser - Haugetun Folkehøyskole

Felleskost

 • Innmeldingspenger kr. 2.500,-

Når du betaler dette viser du at du takker ja til skoleplass.

 • Kost og losji kr. 88.000,- pr. år.
 • Spesialkost medfører en ekstra utgift på kr 750,- pr mnd.
 • Fellesutgifter kr. 14.500,-

Fellesutgiftene dekker app, skolegenser, årbok, Hvaler-tur, “Bli-kjent-dager”, småturer, fellesarrangementer, kopiering, annet skolemateriell, bruk av vaskerom, utgifter til valgfagene, m.m. (Noen valgfag koster ekstra).

Rom

 • Dobbeltrom kr. 0,-
 • Dobbeltrom med dusj og wc kr. 5.400,- ekstra pr år
 • Store dobbeltrom med dusj og wc kr. 10.800,- ekstra pr år
 • Enerom kr. 5.400,- ekstra pr skoleår*
 • Enerom med dusj og wc kr 10.800,-ekstra pr. år*

* Skolen har noen få enerom. Dersom du har behov for enerom, må du søke spesielt om dette.

Linjerelaterte utgifter

Hver enkelt linje har utgifter knyttet til aktivitetene som skjer på linjen. Det kan være turer, ekskursjoner, materiell, osv. Prisene på studieturer kan variere noe etter valutakurser og flybilletter.

 KARIBIEN: 

 • Linjekostnader (ekskursjon, mat og foredrag) kr. 2.500,-
 • Studietur til Spania og Karibien ca. kr. 35 000,-
 • Visum og vaksinasjonskostnadene vil for de fleste ligge mellom kr 1500,- og kr. 2000,-

HELSE, PSYKOLOGI OG SOSIALFAG:

 • Linjekostnader (trening, mat, ekskursjoner og foredrag) kr. 3.500,-
 • Studietur til Romania kr. 13.500,-

MIDDELHAVET:

 • Linjekostnader (mat og ekskursjoner) kr 2.500,-
 • Studieturer til Spania, Italia og Hellas kr. 36.000,-

PT/PULS:

 • Linjekostnader (inkludert treningskort) kr. 5.000,-
 • Studieturer/treningscamper til Barcelona (høst) og Fuerteventura (vår)  kr. 25.000,-

MUSIKK, REISE OG KULTUR:

 • Linjekostnader kr. 8.250,-
 • Studieturer til London og Roma kr. 18.000,-

BO MED OSS:

 • Linjekostnader kr. 5.000,-
 • Studietur 10.000,-
 • Linjekost for sekundærlinje kommer i tillegg.

INNOVASJON OG MARKEDSFØRING:

 • Linjekostnader kr. 6.000,-
 • Studieturer til California og Stavanger kr 26.000,-

KREATIV E-SPORT:

 • Linjekostnader kr. 6.000,-
 • Studieturer til California og Stavanger kr 26.000,-

KREATIV FLEXI:

 • Linjekostnader kr. 6.000,-
 • Studieturer til California og Stavanger kr 26.000,-

SMASH racket:

 • Linjekostnader kr. 5.000,-
 • Studieturer/treningscamper til Barcelona (høst) og Fuerteventura (vår)  kr. 24.000,-

ADRENALIN:

 • Linjekostnader kr. 7.000,-
 • Studieturer/treningscamper til Malaga (høst) og Fuerteventura (vår)  kr. 23.000,-

RACING +:

 • Linjekostnader kr. 10.000,-
 • Linjeturer kr. 25 000,-

DRONERACING:

 • Linjekostnader kr. 15.000,-
 • Linjeturer kr. 15 000,-

TIL TJENESTE:

 • Kost/losji: kr. 55 000,-
 • Linjekostnader kr. 5.000,-

HALVÅRSLINJER:

 • Innmeldingspenger: kr. 1 500,-
 • Kost/losji: kr. 44 000,-
 • Se priser på den enkelte linjesiden for øvrige priser.

Lånekassen

For skoleåret 2024/2025 kan du få utbetalt inntil kr 137 907,- fra Lånekassen.

60 prosent av denne summen er lån, 40 prosent er lån som kan blir omgjort til stipend når du får godkjent året ditt på folkehøgskole.

For å få omgjort lån til stipend, kan du ikke ha udokumentert fravær som overstiger 10 prosent.

Les mer på Lånekassens sider.