Priser - Haugetun Folkehøyskole

Felleskost

 • Innmeldingspenger kr. 2.500,-

Når du betaler dette viser du at du takker ja til skoleplass.

 • Kost og losji kr. 79.000,- pr. år.
 • Spesialkost medfører en ekstra utgift på kr 750,- pr mnd.
 • Fellesutgifter kr. 12.500,-

Fellesutgiftene dekker app, skolegenser, årbok, Hvaler-turen, “Bli-kjent-dager”, småturer, fellesarrangementer, kopiering, annet skolemateriell, bruk av vaskerom, utgifter til valgfagene, m.m. (Noen valgfag koster ekstra).

Rom

 • Dobbeltrom kr. 0,-
 • Dobbeltrom med dusj og wc kr. 5.400,- ekstra pr år
 • Store dobbeltrom med dusj og wc kr. 9.000,- ekstra pr år
 • Enerom kr. 5.400,- ekstra pr skoleår*
 • Enerom med dusj og wc kr 10.800,-ekstra pr. år*

* Skolen har noen enerom. Dersom du har behov for enerom, må du søke spesielt om dette.

Linjerelaterte utgifter

Hver enkelt linje har utgifter knyttet til aktivitetene som skjer på linjen. Det kan være turer, ekskursjoner, materiell, osv. Prisene på studieturer kan variere noe etter valutakurser og flybilletter.

 KARIBIEN: 

 • Linjekostnader (ekskursjon, mat og foredrag) kr. 2.500,-
 • Studietur til Spania og Karibien ca. kr. 31 000,-
 • Visum og vaksinasjonskostnadene vil for de fleste ligge mellom kr 1000,- og kr. 1200,-

FOTBALL:

 • Linjekostnader (drakt, treningsdress, bane, utstyr, transport og foredrag) kr. 5.000,-
 • Studieturer til Spania og Brasil kr. 31.000
 • En må regne med vaksinasjonskostnader og visumkostnader på ca kr. 1000,-

HELSE, PSYKOLOGI OG SOSIALFAG:

 • Linjekostnader (trening, mat, ekskursjoner og foredrag) kr. 3.000,-
 • Studieturer til Constanta og Barcelona kr. 16.500,-

MIDDELHAVET:

 • Linjekostnader (mat og ekskursjoner) kr 2.500,-
 • Studieturer til Spania, Italia og Hellas kr. 33.000,-

 PULS:

 • Linjekostnader (inkludert SATS-kort) kr. 5.000,-
 • Studietur til New York, Florida og Spania kr. 29.000,-

MUSIKK:

 • Linjekostnader kr. 1.750,-
 • Sangpedagog kr. 3.500,-
 • Turné kr 3.000,-
 • Studietur til New York og Florida kr. 21.000,-

INNOVASJON OG MARKEDSFØRING:

 • Linjekostnader kr. 5.000,-
 • Studietur til California kr 24.000,-

UT!:

 • Linjekostnader kr. 5.000,-
 • Studietur kr. 20.000,-

SOUL CHILDREN:

 • Linjekostnader kr. 1.750,-
 • Sangpedagog kr. 3.500,-
 • Turné kr 3.000,-
 • Studietur til New York og Florida kr. 21.000,-

Lånekassen

I Lånekassen får du stipend og lån. For 2020-21 kunne elevene få et basislån på kr. 112 290,-.

Av dette kan 40% (kr. 44 916,-) bli gjort om til stipend.

I tillegg kan du få reisestipend og forsørgerstipend.

Ta kontakt med skolen eller se internett-sidene til Lånekassen for nærmere info og for å søke.