Accordion Block - Haugetun Folkehøyskole
Pris

Innmeldingspenger kr. 2.500,-

Når du betaler dette viser du at du takker ja til skoleplass.

Kost og losji kr. 79.000,-

Spesialkost medfører en ekstra utgift på kr 750,- pr mnd.

Fellesutgifter kr. 12.500,-

Fellesutgiftene dekker app, skolegenser, årbok, Hvaler-turen, “Bli-kjent-dager”, småturer, fellesarrangementer, kopiering, annet skolemateriell, bruk av vaskerom, utgifter til valgfagene, m.m. (Spesielt kostbare valgfag koster ekstra.)

Linjekostnader (drakt, treningsdress, bane, utstyr, transport og foredrag) kr. 5.000,-

Studieturer til Spania og Brasil kr. 31.000

Du må regne med vaksinasjonskostnader og visumkostnader på ca kr. 1000,-

Lånekassen

I Lånekassen får du stipend og lån. For 2020-21 kunne elevene få et basislån på kr. 112 290,-.

Av dette kan 40% (kr. 44 916,-) bli gjort om til stipend. I tillegg kan du få reisestipend og forsørgerstipend.

Ta kontakt med skolen eller se internett-sidene til Lånekassen for nærmere info og for å søke.

Test

asf sdg dzfgxdfgx fd

asdasd

asdasd