ELEVSTEVNE - Haugetun Folkehøyskole

INVITASJON TIL JUBILANTER 2023

(Alle kull som sluttet i et år som ender på 3 eller 8)

Vi har gleden av å invitere deg, kjære jubilant, til elevstevnet lørdag 14 oktober 2023.

Arrangementet gir dere en unik mulighet til å treffe gamle medelever og mimre om «gode gamle dager» Samtidig kan dere få et innblikk i hvordan skolen drives i dag. Mye er antakelig gjenkjennbart😊

Vi håper det passer for mange av dere.

Program for dagen:

11.00 Registrering
12.00 Møte med andakt i gymsalen
13.00 Lunsj
14.30 Kullsamlinger med kaffe og kake
17.00 Festmiddag sammen med ansatte og nåværende elever
19.00 Kullsamlingene fortsetter etter eget ønske.

Det blir kaffe og kaker til samlingene.
Skolen stenger kl 24.

Prisen for stevnet er satt til totalt kr 400,-.  

Ved behov for overnatting:

  • Quality Hotel, Sarpsborg, tlf. 69 10 15 00
  • Quality Hotel, Fredrikstad, tlf. 69 60 16 33

Påmelding

Du kan melde deg på elevstevnet ved å:

 Siste frist for påmelding er 30. september

Det er fint om dere selv begynner å informere andre kullinger/jubilanter om arrangementet. Vi sender ut mailinvitasjoner der vi har dette, men erfaringsmessig når vi ikke alle på denne måten.

Vi kommer ikke til å sende ut personlige invitasjoner pr post. Derfor: Vær flink til å ta kontakt med hverandre slik at arrangementet blir gjort kjent for alle som ønsker å delta.

Selv om du ikke har anledning til å komme, ønsker vi at du sender oss din e-postadresse. Vi ønsker å sende invitasjoner og informasjon på mail fremover.

VELKOMMEN TIL ÅRETS ELEVSTEVNE!

Vennlig hilsen

HAUGETUN FOLKEHØYSKOLE

Øyvind Moksnes
Rektor