FAQ - Haugetun Folkehøyskole
Er det trygt å gå på Haugetun?

Vi gjør vårt aller beste for å gi din ungdom et trygt år. Vi har alltid en ansatt på vakt og jobber hardt for at miljøet skal være bra. Vi har også et strengt alkohol og rusreglement for at det alltid skal føles trygt å være på skolen. 

Vi har det samme strenge reglementet på tur og både før og under turene våre sørger vi for at elevene tar nødvendige forhåndsregler. Både reglement og turopplegg gjør at vi tør påstå at det er tryggere å reise til Rio eller Haiti med oss enn uten oss.

Vi kan selvsagt ikke garantere at ting ikke skjer, men vi tror at det å bo på Haugetun et år er en trygg og myk overgang til voksenlivet.

Er det dyrt å gå på Haugetun?

Alt er relativt. Det koster endel å gå på folkehøyskole, men de aller fleste vil nok si at det var verdt det. For 110-125.000 kr får man kost og losji i et år, undervisning, studieturer og en mengde opplevelser. Lånekassen dekker ca 110.000 kr, hvorav ca 44.000 kr er stipend.

Prisene varierer fra linje til linje og man kan lese mer om dette her.

Hva lærer man på Haugetun?

Hos oss måles ikke læringen slik elever og foresatte er vandt med. Etter 13 år på skole med karakterpress og kunnskapsmål, kan det være godt å komme et sted hvor man lærer helt andre ting. En stor del av vår skoledag er lystbetont og elevene undervises i fagfelt de har valgt selv. Dette i seg selv gir grobunn for mye læring. 

Dersom man leser en stillingsannonse for en hvilken som helst bedrift finner man igjen mye av det som læres på en folkehøyskole. Samarbeidsevne, problemløsende, engasjert, utadvendt, kreativ er bare noen stikkord.

Dannelse og modning er også et begrep vi bruker mye. Gjennom internatliv, internatplikter, samarbeid og samhandling dannes man og gjennom å utfordres til å gå utenfor komfortsonen vokser man. Alt dette gjør vi mye av og mange foreldre sier at de sender en ungdom og får tilbake en voksen.

Vi tror at alle ungdommer har godt av et år på folkehøyskole.

Hvilke verdier har vi på Haugetun?

Vi er en kristen folkehøyskole og bygger mange av våre verdier på Bibelen.

Hvordan fungerer søknad og opptak?

Du kan søke om plass på Haugetun hele året, men det er mest vanlig å sende søknad høst/vinter.

Vi starter opptak 1. februar, som alle andre folkehøyskoler.

Dersom du får tilbud om plass får du tilbudsbrev med all info du trenger.

Hva koster det å gå på Haugetun?

Prisen varierer fra linje til linje. Du kan lese mer om priser her.

Hvordan ser et skoleår ut?

Et skoleår varer fra ca 20. august til ca 13. mai. Skoleruta, som er forholdsvis lik fra år til år, kan du se her.

Hvor mye penger trenger jeg i tillegg til skolepenger?

I det daglige trenger du ikke å bruke mer penger enn det du selv ønsker å bruke på kino, shopping og annen hygge. Vår erfaring er at noen elever bruker en del og andre nesten ingenting. På studieturer er stort sett to måltider inkludert i prisen, så du trenger litt matpenger, og i tillegg kan det være greit med litt lommepenger når man skal ut i den store verden. Vi arrangerer også mange frivillige aktiviteter som koster litt penger. Det kan være alt fra tv-nnspillinger, til skiskyting i Holmenkollen, landskamp på Ullevål eller tandemhopp i fallskjerm.

Hvordan betaler jeg?

Alle elever får faktura i posthylla på skolen eller sendt hjem dersom man ønsker det. Faktura for skolepenger har forfall den 20. hver måned når lån og stipend kommer fra Lånekassen.

Hva skjer hvis jeg ikke betaler faktura?

Hvis du glemmer å betale fakturaen på skolepenger får du en purring fra oss. Vi følger helt normale rutiner for betaling, men vi veileder og hjelper deg når du har behov for det.

Betaler jeg like mye hver måned?

Du betaler mer i september og januar fordi utbetalingen fra Lånekassen er større da.

Bør jeg spare penger før jeg kommer?

Stipend og lån dekker nesten det et skoleår koster. Dersom du går på ei av de dyreste linjene må du dekke ca 15.000 kr selv. Mens du er på Haugetun trenger du ikke å bruke penger, men dere er jo ungdommer, så litt lommepenger kommer du sikkert til å ha glede av. På noen studieturer trenger du litt matpenger og litt lommepenger.

Svaret er altså at det kan være lurt å ha spart opp litt penger før du kommer.

Hvordan søker jeg stipend og lån?

I midten av mai åpner Lånekassen for elektronisk søknad om lån og stipend. Lånekassen.