Fengselskonsert - Haugetun Folkehøyskole
fengsel

En ny opplevelse

Vi har gjort mange ting for første gang dette året. Fengselskonsert er det ingen av oss som har erfaringer fra, og vi hadde mange tanker rundt det å reise til Ravnebetget  kvinnefengsel. Stolene var fint satt på plass til vi kom. De innsatte ventet bare på et signal over høytaleren, før de kom over plassen til biblioteket der konserten var.

Vi kjente at pulsen steg litt, hvordan kommer dette til å bli?

Da vi møttes landet vi ganske fort. Vi er ganske like vi mennesker og musikk er et språk vi kan kommunisere med uansett hvor vi er, de fleste blir berørt av det på ett eller annet vis.

Selve konserten ble en fin opplevelse for oss alle. De innsatte var engasjerte og delte vår musikkglede, og hele opplevelsen ble litt overveldende for oss. Ikke minst var det flott når en av de tok gitaren og sang velsignelsen til oss.

Vi kom med en del usikkerhet må også innrømme noe frykt. Reiste hjem med stor takknemlighet for det vi hadde fått av gode tilbakemeldinger og sterkt felleskap den timen vi hadde i Ravneberget.