Bærekraft - Haugetun Folkehøyskole
img 1

Haugetun folkehøyskole ønsker å ha en sunn og bærekraftig drift. Vi har et tydelig undervisningstilbud hvor elevene får et godt kjennskap til FNs bærekraftsmål og ulike
klima – og miljøverntemaer.

Bærekraft

Vi ønsker å legge til rette for refleksjon, diskusjon og inspirasjon til å ta bærekraftige valg i praksis. Vår erfaring er at elevene formes gjennom skoleåret og tar med seg bedre holdninger og vaner etter at skoleåret er avsluttet.

Bærekraft har også en indre dimensjon. Vi jobber planmessig hver dag for et godt skolemiljø, hvor enkeltpersoner og grupper blir sett og opplever mestring, utvikling og evne til å skape den gode skoleatmosfæren som vi er så stolte av.

LOGOEN

Skolelogoen vår har 4 dimensjoner som alle knyttes opp mot bærekraft:

  • Korset peker på betydningen av kristendommen i vår skoledrift.
  • Det grønne treet representerer vekst og utvikling.
  • Båtskroget er et bilde på at vi alle er sammen på denne overfarten, og at vi om bord gjennom året utvikler et godt samhold og fellesskap.
  • Globen understreker ønsket om å vekke til live og gi næring til felles solidaritet for andre. Lokalt, regionalt og internasjonalt.

Vårt bærekraftige slagord er derfor:
«Et år for resten av livet»